...مــن خـــــــــــــــدا را دارم...

من هنوز و تا همیشه به همین یک آیه دلخوشم:«بندگانم را آگاه کن که من بخشنده ی مهربانم.»

...مــن خـــــــــــــــدا را دارم...

من هنوز و تا همیشه به همین یک آیه دلخوشم:«بندگانم را آگاه کن که من بخشنده ی مهربانم.»

...مــن خـــــــــــــــدا را دارم...


عمامه ی سیاه و کمی شال سبزتان
در قاب بــرف منظره ای بی نظیر شد

پیوندهای روزانه

نمازِ خونت کم شده...

۱۴ اسفند ۱۳۹۵

  • حوا بانو

خدای من....

۳ اسفند ۱۳۹۵

  • حوا بانو

همه میمیرند...

۳ اسفند ۱۳۹۵

  • حوا بانو


پ.ن:تسنیم جونم ممنونم که این روزا هستی...

++:دلم برای نسترن بانوم شدیدا تنگه...نسترن بانو عاشقتم...بودنت به من میچسبه...همیشه باش رفیق...

  • حوا بانو


پ.ن: چه غریب است ایــــــام فـــــــــاطمیـــــــــه ی امسال...


  • حوا بانو

ناشنوا باش

۱ اسفند ۱۳۹۵


  • حوا بانو

...

  • حوا بانو