هدف کوتاه مدت دشمن به هم زدن امنیت و ایجاد آشوب و فتنه در کشور است,اگر برای این آماده باشیم,خواهیم توانست آن را خنثی کنیم.


رهبر انقلاب  96/2/20+نترسیم و متحد باشیم.