+ببین ف جان, ما تو زبان ترکی یه کلمه داریم "اوزوم" که معانی مختلفی داره...
1.به معنی صورتم
2.به معنی انگور
3.به معنی شنا کنم
4.به معنی چیزی را کشیدن و پاره کردن(مثلا لباس)

_اووووووووووووووه...چقدر معنیاش متفاوته!!!از کجا می فهمید که کجا کدوم معنی رو میده؟؟؟(با چهره ای بس ناجوانمردانه متعجب )

+تو جمله میشه تشخیص داد!بر اساسِ کلماتی که قبل و بعد از این کلمه استفاده میشه باید حدس بزنی که کدوم معنی رو میده!!! ( با لبخندی محو به افق می نگریستم :))

_بابا دمتون گرم!

+(و من همچنان با همان لبخند محو به افق نگریسته و از کادر خارج می شوم :) )
پ.ن1:یادش بخیر!به یکی از رفیقام که ترک نبود ترکی یاد میدادم و چقدر میخندیدیم و خوش میگذشت :)
پ.ن2:الآن دارم به این فکر میکنم که آیا بعد از اون 3روز موعود کامنت دونی سناتور تد بسته شد؟؟؟!!!
و به این فکر میکنم که آیا امیدی به باز شدن کامنت دونیشون هست یا نه؟؟؟(آخه کلی نظر تو دلم مونده :))))
پ.ن3:امروز خیلی یه جوری بود...حسِ هیچی نبود!نه درس و نه تفریح!!!
پ.ن4:امروز اینجا (کرج) کلــــی برف بارید...خداجونم شکرت :)