از زمان غیبت آقایمان تاکنون 1144 سال شمسی و 4 ماه و 1 روز می گذرد و زمان همچنان در گذر است. جمعیتمان در انفجار است و ما هنوز 313 نفر کم داریم! :(

دانلود
من به کنار,
برای تولدت چراغ ها گردنبند کوچه ها شده اند.
میوه ها به اوج رسیده اند,
خنده ها از ته دل شده اند,
برای تولدت
فرشته ها کار و زندگی را رها کرده اند و آمده اند استقبال...
پدرِ مهربانم, تولدت مبارک ؛)

 

 

 

دانلود

من سرم گرم گناه هست سرم داد بزن

سینه ات سخت به تنگ امده فریاد بزن

جمعه هایی که نبودید به تفریح زدیم
ما فقط در غم هجران تو تسبیح زدیم

 

صابر خراسانی


خیلی خیلی التماس دعا.

 

بی ربط نوشت: بیان هی داره پیشرفت می کنه ها.laughcool