السلام علیک یا ابا عبدالله (ع)حال یک جا مانده را جا مانده می فهمد فقط :(