ببار آسمون عزیزم.

ببار! دو دل نباش. ببار که من مدت هاست چشم به راه بارونم. ببار!  خیلی وقته دلتنگم و منتظر. ببار...


هوا ابریه :)

بارون پاییزی بسی حال خوب کنه. شک ندارم بباره حالم خوب تر میشه :)


نه چندان بی ربط نوشت:

تقریبا یه ماه پیش رفتیم به سمت اردبیل. به شدت دلتنگ بارون بودم که تو راه با این صحنه مواجه شدم:

من بودم و گردنه حیران و مه و بارون :) چقدر غرق خوشبختی بودم اون لحظه :) همش به این فکر میکردم که کل کلِ بین جاده چالوس و گردنه حیران باید دیدنی باشه :)

اینم آسمون آفتابی بعد از کلی باریدن :)

ببخشید اگه کیفیت عکسا خوب نیست! همشونو در حین حرکت ماشین گرفتم. :) دوربینو هم نبرده بودم! :(