گفته بودم که من دیوونه ی داداشِ بزرگترم هستم؟ :)

آقای برادر! بودنت کلی حسِ خوب بهم میده :)یکی از چیزایی که خیلی حالمو خوب میکنه:

وقتایی که میبینم پسری دستِ خواهرشو که ابتدایی هستش و حداقل 10 سال با هم اختلاف سنی دارن و گرفته و میبرتش مدرسه. مخصوصا اگه کوله پشتیِ آبجیشو تو دستِ دیگه ش گرفته باشه و با آبجیش مشغول بگو و بخند باشه. واااای از اون لحظه ای که رو دو زانو خم میشه و آبجیشو بغل میکنه و راهیش میکنه و بعد میره! :)


این عکسِ پایین کلی حال خوب کنه :)


+ اگه خواهری دارید, حتما بهش بگید که دوسش دارید. خجالت نکشید و برادرانه هاتون رو خرجشون کنید! شک نکنید که پشیمون نمی شید! :)