به طرفدارای رئیس جمهور حسن روحانی تبریک میگم...امیدوارم که این 4 سال پر از اتفاقایِ خوب برایِ کشورمون باشه.و کشورمون راهِ صعودی درپیش داشته باشه...نه راهِ سقوطی...


با آرزویِ موفقیت برای کشورمون و رئیس جمهور.


+تبریک میگم چون باور دارم که توهین و شلوغ کردنِ جو و دادوبیداد دور از ادب و شخصیتِ یک انسانه...تبریک میگم چون دشمنِ دین و کشورم منتظرِ نفاق هستش....تبریک میگم چون عقل حکم میکنه که با اهانت و دادوبیداد کشورمو موردِ تمسخرِ دشمن قرار میدم...تبریک میگم چون یاد نگرفتم که بعد از شکست به رقیبم و باوراش و عقایدش توهین کنم...تبریک میگم چون به رای مردمِ کشورم احترام میذارم...تبریک میگم چون باور دارم که من با آدمهای سالِ 88 که حرمت شکستند فرق دارم...تبریک میگم چون رهبرم گفته وحدت...تبریک میگم چون رهبرم انتظارِ اخلاق را دارد....تبریک میگم چون رهبرم گفته رفاقت به جایِ رقابت...پس تبریک میگم چون من گوش به فرمانِ رهبرم هستم...تبریک میگم چون فقط و فقط به فکرِ پیشرفتِ کشور و دینم هستم...تبریک میگم چون من بسیجی ام...تبریک میگم چون من انقلابی ام...


++امیدوارم که خلفِ وعده اتفاق نیفته...امیدوارم...