احساس میکنم دارم مسابقه رو میبازم....مسابقه ای رو که هنوز وارد رینگ نشدم...و این به شـــــــــــــدت آزاردهنده اس که قبل از شروعِ بازی , احساسِ بازنده بودن داشته باشی...
+نمیدونم چرا این عکسو واسه این پست گذاشتم؟!؟!؟!؟نمیدونم ربط داره بهش یا نداره!!!!! :)

ولی در هر صورت دوس دارم این عکسو...

حتما سر بزنید به این پست


همیشه عشق باشد...همیشه برکت