این روزا شدیدا تو فکرِ حذفِ وبم هستم...فقط خواستم بگم که اگه حذف شد,درجریان باشید که خودم پاکش کردم!!!


+ متاسفم واسه دوستانی که یه سری از حرفای منو اونجوری که دوس داشتن برداشت کردن و یه جوری برخورد کردن که...!!!!متاسفم...
نظرِ خصوصی دادن به این معنی نیست هرجوری بخواید میتونید مخاطب قرار بدید منو...و اگه واسه کسی نظرِ خصوصی فرستادم هم منظورم این نیست که با اون طرف راحتم و دلم میخواد بهش نزدیک شم!!!!!یا هر فکرِ مزخرف دیگه ای که احتمالا بعضیا دارن!!!!

++این روزا سردرگمم و دارم به حذفِ وبم فک میکنم ...

+++البته باید بگم که دلیل اینکه به فکرِ حذفِ وبم افتادم اون بعضیا نیستناااااا...انقدرا هم لوس نیستم که به خاطرِ یه سریا که فکرشون مسمومه از یه سری چیزا بزنم!!!!
این مسئله رو هم گفتم تا اون بعضیا اگه خوندن این پستو فکر نکنن که متوجه نشدم فکرشون چیه!!!همین...

وقت خوش!