تو بحثایِ مذهبی احتمالِ زیاد آخرایِ بحث این جمله ی بی اساس رو شنیدید که میگن "موسی به دینِ خود؛ عیسی به دینِ خود"!!!!!!!!!

مگه داریم؟!مگه میشه؟!


ینی چی الآن؟!؟!؟من واقعا نمیفهمم!!!!مگه اصلِ دینِ حضرت عیسی با اصلِ دین حضرت موسی فرق میکنه!؟!؟!؟مگه همه ی پیامبران ادامه دهنده ی راهِ پیامبرِ قبلی نبودن؟!مگه همه ی پیامبران از یه خدا حرف نمیزدن؟!مگه همه ی پیامبران یه چیزو نمیگفتن؟!؟!؟مگه همه ی پیامبرا مژده ی آخرین پیامبر , حضرت محمد (ص), رو نداده بودن؟!پس این حرف اشتباه که خیلی هم استفاده میشه چیه؟!؟!؟چرا بی فکر حرف می زنیم؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

همه ی پیامبران پیامبرِ قبلی خودشون رو تایید کردن و خودشونو ادامه دهنده ی راهِ پیامبرِ قبلی معرفی کردن و مژده ی پیامبرِ بعد از خودشون رو هم دادن.این یعنی اصلِ دینِ همه ی پیامبران یکیه!یعنی همشون یه چیز رو میگفتن.یعنی این جمله ی بی اساس "موسی به دینِ خود؛ عیسی به دینِ خود" اشتباه هستش!اشتباه...

چرا حواسمون به حرفایی که می زنیم نیست؟؟؟؟چـــــــــــــــرا؟؟؟؟

یه کم فکر کردن قبلِ حرف زدن چیزِ خوبیه هاااااا :)+این عکسم خیــــــــــــــلی دوسش داشتم گذاشتم :) از اون عکسایی هستش که حالِ دلمو خوب میکنه :)

++باشد که رستگار شویم :))