حالا هی از این سو غلت بخور به آنسو!
حالا هی فکر و خیال کن!
با غصه خوردن و دلشوره گرفتن هیچ چیز درست نمی شود رفیق...!
باور کن فلسفه ی دنیا , قصه ی همان درویشی ست که وقتی از او خواستند زندگی را معنا کند ,خورجینش را زیر سر گذاشت و خوابید و دیگر بیدار نشد!
نمان در گذشته ...!
خاطرات را رها کن...!!
جلو جلو هم ندو که از نفس می اُفتی...
حال را دریاب تا حالت خوب باشد...
چایت را دم کن....بایست مقابل پنجره...عمیق نفس بکش و فکر کن به هیچ چیز...!
به هیچ چیز فکر کن...
انقدر سخت نگیر رفیق...
آنقدر سخت نگیر!+یادش به خیر!یه روز که ناخوش بودم یکی از رفیقام این متنو برام فرستاد!اونموقع حالِ دلمو بهتر کرد.امیدوارم شما هم دوسش داشته باشید.

++این هر کاری تو عکس منظورش کارایِ درستِ هاااااا!!!!نه هرکاریِ هرکاری!!!بعــــــله!باید با رعایت اخلاق باشه این هرکاری! :))

++براتون بهترینا رو از خدا میخوام!سخت نگیرید و از زندگیتون لذت ببرید.حیفه زندگی دست نخورده بمونه برای مرگ...هعی..

+++میبینم که برادر تد باز هم روزشماری گذاشتن!!!ینی بعد از 3 روز چه خواهد شد؟آیا کامنت دونی ایشان گشوده خواهد شد؟!؟!؟به راستی که چه خواهد شد؟؟؟هیـــــچ کس درجریان نیست!!! :))