من متوجه دو دوره از زندگی اغلب نزدیک به همه ی پسرا شدم...(تاکید می کنم نه همه!!!!!استثنا هم داریم :) )

دوره ی اول : دوره ی من چقدر بامزه ام....

این دوره معمولا از سنین 12 تا 14 سالگی شروع می شود و معمولا تا سنین 18 تا 20 سالگی ادامه دارد( مشاهده شده که برخی هم تا سنین 25 تا 28 سالگی درگیر این مسئله بودند ) .همانطور که از اسم این دوره مشخص است پسران در این رده ی سنی که اعلام شد احساس بامزگی بیش از حد دارند...در این دوره پسران بعد از هر شوخی اغلب بی مزه و لوس خود به صورت تک تک حضار نگاه میکنند تا ببینند چند نفر به این شوخی می خندند و در صورت استقبال به بی مزگی خود ادامه می دهند...عواملی موجب تشدید این عملکرد می شود که مهم ترین و موثرترین آن : بودن افرادی از دختران فامیل در جمع است (در این حالت پسران بعد از هر مزه ی خود ابتدا به صورت دختران نگاه میکنن تا عکس العمل آنها را ببینند و بعد به صورت خودکار نگاهی منتظر و با شوق وصف ناپذیری به سایر حضار می اندازند)

 

دوره ی دوم : دوره ی اون منو دوس داره...

این دوره از سنین 15 تا 17 سالگی آغاز می شود و تا سنین 21 تا 23 سالگی ادامه میابد(امیدواریم که بیشتر ادامه نداشته باشد وگرنه کاری از دست کسی برنمی آید)...در این دوره ی شگفت انگیز و گاهی رعب آور پسران اکثر رفتار های دختران اطراف خود را به علاقه ی آن دختر نسبت به خودشان نسبت می دهند!!!!!

برای مثال (در این مثال ها فقط یک مورد از پسران را مثال زدیم ولی منظور همان اغلب پسران است)

اگر دختری به شوخی های پسری لبخند بزند و یا توجهی نسبت به حرفهایش نشان دهد تفکرش این است که :

دیدی منو دوس داره....فلانی فلان چیز رو گفت نخندید من گفتم لبخند زد!اصن از توجهاش معلومه منو دوس داره!!!!!

 

اگر دختری با پسر مورد نظر بد رفتاری کند و یا تند جوابش را بدهد در ذهن خود مدام تکرار میکند که :

 اگر با دیگرانش بود میلی             چرا جام مرا بشکست لیلی!!!!!!!   

 

اگر دختر نسبت به بودن پسر مورد نظر عکس العملی نشان ندهد و نگاهش نکند تصورش از این رفتار این است که :

منو دوس داره میترسه رفتاراش تابلو باشه و همه بفهمن به خاطر همین منو ندید میگیره!!!!

 

اگر دختر اصن  تو اون جمع نره و تو جمع نباشه تفکرش این است که :

منو دوس داره میخواد ناز کنه واسم!!!

اگه دختره :O تصورشان این است که این منو دوس داره و...

اگخ دختره :/ تصورشان این است که منو دوس داره...

اگه دختره :( تصورشان این است که منو دوس داره و ...

و این ماجرا تا پایان یافتن این دوره ی سنی ادامه دارد...باشد که رستگار شویم. :)))+فقط یه شوخی بود....امیدوارم به کسی برنخوره!

++تاکید میکنم که گفتم اغلب پسرا نه همشون... :)

++در صورت یافتن دوره های دیگر اطلاع رسانی خواهم کرد :)