عاقل آن است که این موقع شب خوابیده

منِ دیوانه که خوابم به خیالت طی شد


شهریار



نه چندان بی ربط نوشت:

 خدا بازم بهم نگاه کرده و این روزا یه امیدِ کوچولو تو وجودم جوونه زده. :) میشه دعا کنید که اگه به صلاحمه, اونی که میخوام بشه؟ :)


...


لطفا اگه میشه برای دخترکِ این روزای زندگیم دعا کنید. :) خیلی ممنونم ؛)


اصلِ حالتون شادِ شاد ؛)