انسان خلیفه ی تنهای خدا

روی زمین است

امپراطوری که گاهی باید برگردد به آخرین سلاحش...

و سلاح او گــریــــه است!


فاضل نظری (از کتاب گریه های امپراطور)خالقم! جانِ دلِ حوا!

و شب یعنی یک دنیا تنها شدن با تـــــوبی ربط نوشت:

همیشه یه سری خط قرمز واسه خودم و اطرافیانم داشتم و دارم. خیلی از آدمایِ بکرِ زندگیم با رد کردنِ خطِ قرمزام از زندگیم حذف شدن. بعضی وقتا دلتنگشون میشم. هق هق هق

بی ربط نوشت تر:

از وقتی که یادم میاد تونستم حرفهارو از تو چشمای اطرافیانم بخونم. قصدم تعریف از خود نیس! البته چیزِ تعریفی ای هم نیس. :) خیلی از آدمارو راحت میشناسم, و خیلی راحتتر میتونم فکرشونو از نگاهشون بخونم, و این گاهی به شدت آزار دهنده میشه. :(


بی ربط نوشت تر تر:

وقتیکه بابام انقدر دقیق به رفتارام و تو فکر رفتنام نگاه میکنه و با لبخند حالمو میپرسه, من مطمئن تر میشم که فهمیده یه جای کار داره میلنگه! :)


باشد که رستگار شویم. :)