بی ربط نوشت:

یه مدت رفتم و حالا که برگشتم پست گذاشتن واسم سخت شده! نمیدونم چرا؟! :)
پشتم باد خورده. :)

دیگه کلا حسِ هیچ کاری نیس! :) همش خسته ام :)))


اصل حالتون خوش :)