مردن که همیشه با از کار افتادن جسم و  زیر خاک رفتنش اتفاق نمی افتد! گاهی آدمی میمیرد, درحالیکه جسمش از همیشه سالم تر است...

کسی چه می فهمد؟ گاهی یک خبر ساده ویران میکند یک دنیا آرامش را... ~من امروز شکستم...شکستن که شاخ و دم ندارد!:(