...مــن خـــــــــــــــدا را دارم...

من هنوز و تا همیشه به همین یک آیه دلخوشم:«بندگانم را آگاه کن که من بخشنده ی مهربانم.»

...مــن خـــــــــــــــدا را دارم...

من هنوز و تا همیشه به همین یک آیه دلخوشم:«بندگانم را آگاه کن که من بخشنده ی مهربانم.»

...مــن خـــــــــــــــدا را دارم...

می رود
بمب دلم
فاجعه آغاز کند...

:)

_______________________

چه شد که "طُ" با همه ی "تو"های زندگی ام فرق کردی؟ چه شد؟!
مردن که همیشه با از کار افتادن جسم و  زیر خاک رفتنش اتفاق نمی افتد! گاهی آدمی میمیرد, درحالیکه جسمش از همیشه سالم تر است...

کسی چه می فهمد؟ گاهی یک خبر ساده ویران میکند یک دنیا آرامش را... ~من امروز شکستم...شکستن که شاخ و دم ندارد!:(


  • ۹۶/۰۴/۱۱
  • حوا بانو