سکوت جمــعه پر از طعم تلخ تنــهایی

دلـم گرفته از این جمعه ها, نمی آیی؟تمـــام هفته گنـاه و غروب جمعه دعــــا!

کمی خجالت از این انتظار هم خوب است...
هزار جمعه ی بی تو گذشته از عمرم...
اللهم عجل لولیک الفرج