خدای من!

 این روزها حواست بیشتر به من باشد. می گویند بزرگترین شکست از دست دادن ایمان است, حواست باشد من شکست نخورم و حقیر نشوم.

خالقم!

این روزهایم سرشار از آشفتگی شده است. برایم امن یجیب بخوان تا آرام شود این مضطرب دلم...

جانِ دلِ حوا!

من را لحظه ای به حالِ خودم رها نکن که این دیوانه با من دشمنی دارد.سبحانک یا لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب...
+ خدایا بغلم کن.


++من هنوز و تا همیشه به همین یک آیه دلخوشم:«بندگانم را آگاه کن که من بخشنده ی مهربانم.»التــــماس دعــــا