سلام باباجون!صمیمی تر از همیشه.یک سلامم را اگر پاسخ بگویی می روم

لذتش را با تمام شهــــر قسمت میکنمسلام معجزه ی زنده ی خدا! رخ نمی دهی؟اللهم عجل لولیک الفرج بحق بانو زینب(س)