...مــن خـــــــــــــــدا را دارم...

من هنوز و تا همیشه به همین یک آیه دلخوشم:«بندگانم را آگاه کن که من بخشنده ی مهربانم.»

...مــن خـــــــــــــــدا را دارم...

من هنوز و تا همیشه به همین یک آیه دلخوشم:«بندگانم را آگاه کن که من بخشنده ی مهربانم.»

...مــن خـــــــــــــــدا را دارم...

هستم ولی متاسفانه به شدت کمرنگ. :(
ممنونم از دوستانی که همچنان به اینجا سر میزنن و حالمو میپرسن. دمتون گرم :) ممنونم که حواستون بهم هست ؛)
خلاصه دعام کنید لطفا. دمتون به شدت گرم ؛)
هرچی آرزوی خوبه مال شما ؛)

اصلِ حالتون خوش :)

پیوندهای روزانه

این دلِ ناآروم ...

این بغضِ پُر درد ...

این ذهنِ آشفته ...

این "منِ" سردرگم ...

این دلتنگیِ غریب ...

این چشم اشک آلود...

این همه درد ...

همه و همه به یک چیز ختم می شود ...

من جمکران میخواهم آقاجانم ...جمکـــران میخواهم...دعوتم نمیکنی؟!


+شدیدا التمـــــــاس دعــــــا ...

++خوش به سعادت دوستانی که این چند روزه رفتن یا میرن جمکران...منو هم دعا کنید دوستانِ باسعادت...


  • حوا بانو