عمریست که از حضورِ او جاماندیم

در غیبتِ سردِ خویش تنها مـاندیم

او منتظرِ مــاست که ما برگــردیم

مـاییم که در غیبتِ کبری مــاندیم...


اللهم عجل لولیک الفرج


در شهر نشانه ای زِ تبلیغِ تو نیست

ای عشـــق ! ستادِ انتخاباتت کو...؟برایِ ظهور و سلامتی آقاجانمون سه تا صلوات بفرستید لطفا...


التماس دعـــــــــــا...

باشد که رستگار شویم ...