نگاه کن جانانِ من...

این آسمان منتظرِ من و توست...این باران چشم به راهِ ماست که حالا حالاها خیالِ بند آمدن ندارد...

بلند شو!زیباترین لباسهایت را بپوش...بارانی ِ سرمه ایت را هم بردار...عطر تلخ و گس مردانه ات را فراموش نکن!!!

از خانه بیرون بیا ! بدونِ چتر...بدونِ ماشین...

از من بخواه که با تو هم قدم شوم...

دستانِ همیشه سردم را با آن دستانِ گرم و مردانه ات بگیر ...به من فرصت بده تا نفس بکشم عطرِ نابت را... تا حس کنم بودنت را...تا سرشار شوم از تو ...

نگاه کن جانانِ من...

این آسمان منتظرِ من و توست...تا شانه به شانه قدم بزنیم... خیس شویم و حل شویم در خوشبختی , بدونِ دلهره ی سرما خوردن و سینه پهلو کردن...

بیا جانِ دل...

این باران ساعتهاست که منتظرِ توست...

بیا...

من و این باران را چشم به راه نگذار...بیا جانِ دل...بیا...

Tanhatarin Hava+الآن شدیدا داره بارون میباره و خیابونا پر از آب شدن :)) من بسی خوشبختم :)

++خوشحال میشم اگه بهم بگید که کجایِ متن تو ذوق میزنه تا بعدها ویرایش کنم (فعلا که وقت ویرایش ندارم...کنکور...هق هق هق)   :)

+++الآن مشغولِ استراحت کردن بودم که اومدم و پست گذاشتم ...متنو قبلا نوشته بودم... :)

++++کپی نشه لطفا :)

+++++بدونِ مخاطبه هااااااا :)

همیشه عشق باشد همیشه برکت...