+خوشحال میشم نظرتونو راجع به این نوشته ی کوتاهِ خودم بگید :)

++اصلِ حالم خوش نیست...هق هق هق :(

+++امیدورام اصلِ حالِ شما خوش باشه :)

++++و مثه همیشه "باشد که رستگار شویم" :)