یه روزِ خوبِ درسی با یه رفیقِ درسی تو نمازخونه ی مدرسه :)

به امید روزی که هممون موفق بشیم...

باشد که رستگار شویم :)))