خدایا ...خدا جونم...منو داری خدا؟؟؟هوامو داری قربونت بشم من؟

خدا این بغض که خیلی وقته رو قلبم جا خوش کرده بعضی وقتا میاد بالا...نفسمو بند میاره...این لعنتی نه برمیگرده سرِ جاش و نه اشک میشه که آرومم کنه...کلافم کرده این بغضِ سردرگم...

خدا جونم...عزیزم...قربونت بشم الهی...ولم نکنی یه وقت....نذاری شیطون ناامیدم کنه...نذاری فراموشت کنم...نذاری برم...ولم نکنیااااا...ولم کنی بدبخت میشم...ولم کنی بیچاره میشم...ولم کنی تحقیر میشم...ولم کنی نابود میشم...ولم نکنی دورت بگردم...

آخ خدا قلبم شکسته...خدا جونم بینِ بنده هات غریب شدم...بنده هاتو نمی فهمم...هوامو داشته باش خدا...دستمو بگیر...


خدا جونم کم کم دارم کم میارماااااااا...هوامو داشته باش نخورم زمین...دستمو ول نکن که کم نیارم....که با سَر نخورم زمین...

من خوبم...چیزی نیست...فقط روحم خسته اس...باید دوباره خودمو بسازم...باید مثه همیشه بخندم و شاد شم...باید فراموش کنم که فراموش شدم...چون دارمت میتونم خدا....من خوشبختم که تورو دارم...خدایا کمکم کن...


 این نمکدانِ خدا جنسِ عجیبی دارد                          

                                   هرچقدر می شکنیم باز نمک ها دارد...
+دلم کمی دردودل می خواهد...اما آدمش پیدا نمیشود...

++برام دعا کنید...برای همه دعا کنید.