دلم یک ساحل میخواهد....کنارِ دریایی طوفانی...

دلم یک تو میخواهد...درست کنارِ خودم در همان ساحل...

دلم شانه ی محکمت را میخواهد...که سرم را رویش بگذارم و با اطمینان چشمانم را ببندم...

دلم دستت را میخواهد...که آرام آرام لابه لای موهای بلندم حرکت کند و آرامشی ناب را در وجودم تزریق کند....آرامشی که مدتهاست از من فراری است...

دلم شنیدنِ یک حرف میخواهد....شاید یک معذرت خواهی به خاطرِ تمامِ نبودن هایت...و شاید یک قول برایِ تا ابد کنارم ماندنت...

ساحل و دریا و شانه و دستت را میتوانم بیخیال شوم اما تو را...نه!نمیتوانم!

باور کن دلم تو را میخواهد....حتی با تمامِ نامهربانی هایت...

باورتر کن که دلم تــــو را می خواهد...


Tanhatarin Hava+اولین نوشتمه که تو وبم گذاشتم...امیدورام دوسش داشته باشید!

++انتقادپذیرم...(انتقاد پذیرم ولی توهین پذیر نیستما!!!)لطفا نظرتونو بگید تا نقاط ضعفم رو برطرف کنم و بهتر بنویسم :)

+++بدونِ مخاطبه هااااااااااااا....اشتباه نشه یه وقت!!! :))

++++لطفا کپی نشه!سپاسِ فراوان(اصن در حدی هست که بخواید کپی کنید؟!؟!؟!؟منم یه چی گفتما!!!)  :)