یه چیزی که برای توجیه خطاهامون زیاد میگیم اینه که انسان جایز الخطاست ولی این جمله اشتباهه...

چون جایز به معنی "شایسته است" هستش و شایسته نیست که انسان خطا کنه....باید به جاش بگیم که انسان ممکن الخطاست...


باشد که رستگار شویم :)


+فقط خواستم اطلاع رسانی کنم که اشتباه نگیم.همین.